Veldberichten zijn korte (video)interviews met ondernemers in de cultuur horeca- en recreatie sector. In deze interviews vertellen zij over het wel en wee van hun organisatie, bedrijf en persoonlijk. Deze interview serie is gestart in het Corona tijdperk waarin de cultuur-, horeca- en de recreatiesector hard getroffen zijn door verplichte sluiting of beperkte openstelling.

De geïnterviewden vertellen wat de gevolgen zijn van de verplichte sluiting voor hun bedrijf, het personeel en hun persoonlijk. Tevens wordt vooral vooruitgeblikt naar nog wat wel kan. Ook vertellen de ondernemers hoe ze zich voorbereiden op de heropening en naar de toekomst. Deze online videoserie laat vooral zien wat de verplichte sluiting met hen persoonlijk doet.

Motivatie voor Veldberichten

Veldberichten is een initiatief van Arthuur, Buiten Beleven! en Drenthe Magazine. Zij merkten dat de persoonlijke verhalen van ondernemers in de de getroffen sectoren weinig aandacht krijgen in de reguliere media. Met de video serie willen wij graag vooral het persoonlijke verhaal laten zien en horen van de getroffen ondernemers. Eind april 2020 is de eerste (proef)serie van opnames gemaakt. De eerste online publicaties van de interviews zijn gepubliceerd in de eerste week van mei 2020. Deze publicaties zijn in de diverse eigen sociale media kanalen en Youtube.com.

Gepubliceerde berichten zijn :

Mei 2020:

Vooruit blikken in het Corona tijdperk met Veldberichten

Initiatiefnemers van Veldberichten zijn:

Logo van Arthuur, Buiten Beleven!
Logo Arthuur, Buiten Beleven!
Logo Drenthe Magazine

Meer over Arthuur is te vinden op de pagina Over Arthuur

Meer over het Drenthe Magazine vind je op Drenthe Magazine